La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 

SERVEIS PRESTACIONS

 

Atenció integral: Atenció terapèutica, pedagògica, fisioterapeutica, logopeda, socioeducativa i psicològica a nens/nenes, joves, adolescents, adults i gent gran que hagin set víctimes de qualsevol tipus de violència o abús. 

L’idea principal no es només fer una intervenció integral a l’hora de pal.liar les seqüeles pròpies de la situació e violència, si no incidir en un treball de caire preventiu, amb espais educatius (tallers i xerrades a Instituts de secundaria i batxillerat, escoles, centre educatius i de formació professional, pels AMPA’s i cos docent i altres) i espais terapèutics , atenent qualsevol problemàtica que pugui esdevenir no només una possible situació de violència, si no esdevenint una eina de protecció de la salut (activitats i teràpies orientades a la població general)

L’objectiu general és doncs oferir una atenció integral, entenent aquesta com una forma d’integrar tres elements necessaris per la recuperació i la prevenció: física, psicològica, social i educativa.

3. Àmbit geogràfic d’actuació

El projecte es desenvoluparà a Catalunya en el territori de Girona. L’atenció es realitzarà en la seu de l’entitat, a Girona.

 

Maltractament infantil

Definim el maltractament infantil (Centro Internacional de la Infància de París) com qualsevol acte per acció, omissió o tracte negligent, de caràcter no accidental, realitzat per individus, per institucions o per la societat en el seu conjunt, i tots els efectes derivats d’aquests actes o de la seva absència que priven als nens de la seva llibertat o dels seus drets corresponents i/o que dificulten el seu òptim desenvolupament.

 

Violència de gènere

La violència de gènere es refereix al maltractament físic, psíquic o sexual que reben les dones per part d’homes amb els que han viscut o segueixen vivint una relació íntima.

La violència de gènere (segons la Llei Integral contra la violència de gènere, 2004) es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones pel mateix fet de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, amb manca dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.

Entenem que a més a més de ser altament probable que els nens siguin també víctimes directes de violència física o psicològica, en situacions de maltractament domèstic els fills de les dones maltractades són receptores directes de la violència contra les seves mares, encara que ells directament no hagin rebut ni un sol cop.

 

Abús sexual infantil

L'abús sexual de menors es refereix a qualsevol conducta sexual mantinguda entre un adult i un menor. Més que la diferència d'edat -factor, sens dubte, fonamental que distorsiona tota possibilitat de relació lliurement consentida-, la qual cosa defineix l'abús és l'asimetria entre els implicats en la relació i la presència de coacció -explícita o implícita-.

 

Assetjament escolar, Ciberassetjament i Grooming

L'assetjament escolar es produeix per l'exposició d'un alumne, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives que porta a terme un altre o altres alumnes, destacant-ne la continuïtat en el temps, el desequilibri de poder i el desig conscient de ferir,  tant de manera física com verbalment, o procedint a l'exclusió social

El ciberassetjament es produeix quan un nen o adolescent és turmentat, amenaçat, assetjat, humiliat, molestat d'una manera o altra, per un altre nen o adolescent mitjançant l'ús d'Internet, tecnologies interactives i digitals o telèfon mòbil. Hi ha d'haver menors implicats per ambdues bandes, o almenys l'assetjament ha d'haver estat instigat per un menor per anar contra d'un altre menor.

El grooming  és el conjunt d'accions que realitza una persona sobre un menor a través de les noves tecnologies amb una finalitat sexual.

L'objectiu pot anar des de l'obtenció d'imatges en situacions sexuals fins l'intent d'establir una trobada amb el menor per abusar d'ell.

 

Maltractament a la gent gran

La definició del concepte de maltractament és un exercici multifactorial que no permet tenir una exactitud científica, ja que és una qüestió d’apreciació des d’una perspectiva que està estretament relacionada amb la cultura, les tradici- ons, els valors i les normes d’una societat determinada.

En el concepte de maltractament hi ha inclòs el concepte de violència centrada en l’abús de poder des d’una posició de relació i de confiança. No obstant això, el concepte de maltractament és molt més ampli i ha d’encabir també totes les situacions en què una persona gran pateix les conseqüències de l’omissió en la recepció dels ajuts que li són necessaris.

La Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de les persones grans (2002) va definir el maltractament a la gent gran com “l’acció única o repetida, o la manca de resposta apropiada, que passa dins d’una re- lació on hi ha una expectativa de confiança i la qual produeixi dany o angoixa a una persona gran”.

Tan perillós pot ser el fet de no considerar o minimitzar els maltractaments de què són víctimes les persones grans com el fet de sobredimensionar-los.

Enllaç: https://eimamaltrato.wordpress.com/tag/eima/

Amb l’objectiu de difondre les diferents tipologies d’abusos que poden patir la gent gran es van publicar una sèrie de relats de ficció on es volien reflectir situacions de maltractaments a la gent gran a partir d’històries quotidianes i amb les quals la població es pogués identificar fàcilment.

Així es van publicar 12 contes de ficció al blog de la campanya i a la premsa local. Gràcies al ressò d’aquesta iniciativa es va publicar el llibre Relats amb tracte on s’aglutinaven els dotze relats de la campanya més un relat inèdit de la reconeguda escriptora Isabel-Clara Simó. Mercè Tabueña, reconeguda experta en maltractaments a la gent gran, ha prologat la publicació.

Paral·lement i aprofitant la bona acollida dels relats, es va crear un grup de teatre amb gent gran de la comarca per escenificar sis dels relats a través de l’obra “Escenes amb tracte”.

 

Destinataris

-       Nens/nenes , joves i adolescents

-       Famílies extenses o monoparentals/ Pares i/o mares i família extensa (avis, tiets...)

-       Adults

-       Gent gran